Payment Option

Payment Coverage of bada and Android
Payment Coverage Credit Card Phone Bill
bada 64 Countries 58 Countries
Android 65 Countries 58 Countries
Payment Coverage of country
Country bada Android
Credit
Card
Phone
bill
Credit
Card
Phone
bill
Argentina O O O O
Australia O O O O
Austria O O O O
Belgium O O O O
Belarus O O O O
Brazil O O O O
Bulgaria O O O O
Canada O O O O
Chile O O O O
China* O X X O
Croatia O O O O
Czech Republic O O O O
Denmark O O O O
Egypt O O O O
Estonia O O O O
Finland O O O O
France O O O O
Germany O O O O
Greece O O O O
Hong Kong O O O O
Hungary O O O O
India O O O O
Indonesia O O O O
Iran O X O X
Ireland O O O O
Israel O O O O
Italy O O O O
Japan X X O X
Jordan O O O O
Kazakhstan O O O O
Kenya O X O X
Korea, South** X O O O
Kuwait O O O O
Payment Coverage of country
Country bada Android
Credit
Card
Phone
bill
Credit
Card
Phone
bill
Latvia O O O O
Lithuania O O O O
Luxembourg O O O O
Malaysia O O O O
Mexico O X O X
Morocco O O O O
Nigeria O X O X
Netherlands O O O O
New Zealand O X O X
Norway O O O O
Peru O X O X
Philippines O O O O
Poland O O O O
Portugal O O O O
Qatar O O O O
Romania O O O O
Russian Federation O O O O
Saudi Arabia O O O O
Serbia O O O O
Singapore O O O O
Slovakia O O O O
South Africa O O O O
Spain O O O O
Sweden O O O O
Switzerland O O O O
Taiwan O O O O
Thailand O O O O
Tunisia O X O X
Turkey O O O O
Ukraine O O O O
United Arab Emirates O O O O
United Kingdom O O O O
Vietnam O O O O

*China: Prepaid Card, SINA cyber cash and Alipay are supported.
**Korea, South: Direct Billing is supported. (No P-SMS)

go to top