Gear App Settings Configuration (Gear1, Gear2, GearS Only)

Dec 10, 2015

Gear_App_Settings_Configuration.pdf
(833.17KB)

You can use ‘Settings Configuration’ feature till Gear S. (Gear1 Android, Gear1 Tizen, Gear2, GearS).

Back